Skrænterne og stranden mod øst set fra Hyrdebakken